Styl-And, SL es crea amb l'objectiu de cobrir a les empreses que volen portar a terme una campanya publicitària i aquesta va acompanyada d'un suport mitjançant un o varis productes.

Qué és un producte o objecte publicitari? És tot aquell que ens permet introduir-se en el mercat, amb l'objectiu de donar a conèixer, mantenir o de fer crèixer el nostre nom i/o marca, amb un retorn clar de la inversió, bé amb captació de nous clients i/o la fidelització d'aquests.

Procurem per als nostres clients, assessorar-los en l'elecció d'un producte útil i perquè aquest compleixi uns estàndards de qualitat.

LA RECERCA, LA CAPTACIÓ, LA PERSONALITZACIÓ I LA DISTRIBUCIÓ DEL PRODUCTE SÓN ELS COMPONENTS EN QUE LA NOSTRA GENT TREBALLA PER GARANTIR UN BON SERVEI.